faillissement

Wanneer vraag je faillissement aan?

Heb jij schulden en ben je gestopt met deze afbetalen? Je vraagt je faillissement aan als je geen schuldsanering of uitstel van betaling kunt aanvragen. Ook is het mogelijk dat een andere partij jouw faillissement aanvraagt. Het is alleen mogelijk om een faillissement aan te vragen voor jouw bedrijf.

Zelf faillissement aanvragen

In een gezond bedrijf is de waarde van de bezittingen hoger dan het totale schuldbedrag. Daarbij moet jij als eigenaar over voldoende liquide middelen beschikken om te kunnen voldoen aan jouw opeisbare schulden. Op het moment dat je bedrijf in zwaar weer verkeert en je niet meer aan de betalingsverplichtingen kunt voldoen en als er geen vooruitzicht op verbetering is, kan je de rechtbank jouw eigen faillissement aanvragen.

Er gelden diverse voorwaarden: Je hebt 2 of meer schulden, waarvan de betalingstermijn van 1 voorbij is en je hebt deze schulden bij twee of meer schuldeisers. Daarbij moet je gestopt zijn met betalen. Je vraagt het faillissement aan bij de rechtbank van jouw woonplaats. Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Wel moet je op de zitting aanwezig zijn. Schakel hulp in voordat u faillissement aanvraagt om er zeker van te zijn dat alles goed verloopt.

Een ander vraagt jouw faillissement aan

Het is ook mogelijk dat een ander het faillissement van jouw bedrijf aanvraagt bij de rechtbank. Dit kan tegen dezelfde voorwaarden als wanneer je zelf faillissement aan zou vragen. Schuldeisers kunnen faillissement aanvragen voor jouw bedrijf, maar ook het Openbaar Ministerie, de rechtbank of jouw aandeelhouders. In dit geval hoef je niet zelf naar de zitting te komen. De rechter neemt tijdens de zitting de beslissing of je wel of niet failliet bent.

Hoe gaat het verder?

Wanneer jouw bedrijf failliet is verklaard, volgt er een vonnis tot faillietverklaring op de faillissementsaanvraag. Vervolgens neemt de curator jouw bedrijf over. Het is nu aan de curator om er zorg voor te dragen dat de bezittingen worden verdeeld tussen de verschillende schuldeisers. Denk jij erover om faillissement aan te vragen? Schakel hulp in voordat u faillissement aanvraagt.